Praktijkondersteuning GGZ

De afkorting POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg.

Mensen met (beginnende) psychische klachten gaan meestal liever naar hun huisarts, dan naar de geestelijke gezondheidszorg. Uw huisarts kan ervoor kiezen, u door te verwijzen naar de POH-GGZ voor één of meerdere gesprekken. De gesprekken met de POH-GGZ vinden plaats in de huisartsenpraktijk en zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Mevrouw Ilona Hoekman - Verhage is de POH-GGZ in praktijk 't Ravelijn.

Inhoud gesprekken met de POH-GGZ:

 • Analyseren van de klachten of problemen
 • Uitleg over de klachten of problemen (psycho-educatie)
 • Advies voor zelfhulp
 • Advies voor verwijzing naar andere hulpverlening GGZ
 • Begeleiding door de POH-GGZ zelf
 • Nazorg

Veel voorkomende klachten:

 • Somberheid
 • Slaapstoornissen
 • Angst en paniek
 • Burn-out
 • Relatieproblemen
 • Rouw
 • ADHD en autisme
 • Overmatig gebruik alcohol en drugs
 • Huiselijk geweld

 Voordelen voor u als patiënt:

 • Gesprekken vinden plaats in de vertrouwde omgeving van het gezondheidscentrum
 • Geen lange wachttijden
 • Directe link met uw huisarts en andere hulpverleners binnen het gezondheidscentrum
 • Vroegtijdige behandeling en voorkomen van erger
 • Overbrugging bij wachttijd voor behandeling elders
 • Nazorg in eigen huisartsenpraktijk

Afspraak maken:

Na verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken met de POH-GGZ via onze praktijkassistentes. Mevrouw Hoekman is aanwezig op woensdagen.

Mocht u niet op een afspraak kunnen komen, dan wordt u verzocht om u minimaal twee dagen van te voren af te melden. U kunt dan via de praktijkassistente een nieuwe afspraak maken.

Kosten:

Gesprekken met de POH-GGZ worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.